Przykład procesu projektowego (projekt gotowy) - Projekty małych domów jednorodzinnych

Szukaj
Idź do spisu treści

Menu główne:

Przykład procesu projektowego (projekt gotowy)

Artykuly i linki > Artykuły tematyczne > Proces projektowy

Przykład procesu projektowo-realizacyjnego w przypadku gotowego projektu

-Wykonanie załączników graficznych do wniosku o decyzje WZiZT oraz złożenie kompletnego wniosku (tylko w wypadku braku miejscowego planu zagospodarowanie przestrzennego -MPZP).
-Uzyskanie ostatecznej decyzji  WZiZT (kilka miesięcy procedowania).
Uwaga: W przypadku uzyskania decyzji WziZT można skorzystać z usług biura projektowego które pózniej będzie zajmowało się adaptujacją projektu gotowego i uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowe.
-Uzyskanie wypisu z Planu Miejscowego/W przypadku występowania Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego (MPZP).

-Analiza oferty rynkowej projektów gotowych pod kątem zgodności z wymaganiami MPZP lub WZiZT
-Zakupienie kompletnego projektu budowlano-wykonawczego typowego domu jednorodzinnego
-Zawarcie umowy z biurem projektowym na prace adaptacyjne związane z uzyskaniem pozwolenia na  budowę w Wydziale Architektury


Zakres prac biura projektowego „adaptującego” projekt gotowy:

-Uzyskanie skróconego wypisu oraz wyrysu z ewidencji gruntów oraz uzyskanie mapy zasadniczej.
-Złożenie wniosków oraz uzyskanie informacji technicznych od lokalnych dysponentów mediów (MPWiK, ZIKiT, MPEC, ENION)
-Uzgodnienie wymaganych dokumentacji u lokalnych dysponentów mediów (np.  MPWiK,  ZIKiT, ENION)
-Ewentuane uzyskanie oświadczenia o przyłączeniu do dróg lądowych od zarządcy dróg publicznych (np. ZIKiT)
-Ewentualne uzyskanie decyzji o lokalizacji zjazdu oraz uzgodnienie zjazdu na posesje u lokalnego zarządcy dróg publicznych (np.ZIKiT)

-Złożenie wniosku i uzyskanie opini ZUDP

-Wykonanie przez uprawionego architekta projektu zagospodarowania terenu na aktualnej mapie syt-wys do celów projektowych zgodnie z wymaganiami prawa budowlanego
-Wykonanie ewentualnej adaptacji fundamentów do warunków lokalnych
-Korekty do części opisowej projektu budowlanego, uzupełnianie brakujących części projektu budowlanego (w zależności od zawartości projektu gotowego) oraz podpisanie odpowiednich fragmentów projektu budowlanego.
-Złożenie wniosku o pozwolenia na budowę w lokalnym Wydziale Architektury
-Monitorowanie korespondencji w temacie procedowania decyzji o pozwoleniu na budowę
-Uzupełnienie ewentualnych braków formalnych lub projektowych umożliwienia  wszczęcia postępowania

-Uzyskanie zawiadomienia o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę
-Uzyskanie ostateczności decyzji o pozwoleniu na budowę 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego