Przykład procesu projektowego (projekt indywidualny) - Projekty małych domów jednorodzinnych

Szukaj
Idź do spisu treści

Menu główne:

Przykład procesu projektowego (projekt indywidualny)

Artykuly i linki > Artykuły tematyczne > Proces projektowy

Przykład procesu projektowo-realizacyjnego dla indywidualnie projektowanego obiektu
(przykład budowy lub rozbudowy budynku wielorodzinnego):

Zakres biura projektowego:

-Zapoznanie się ze wstępnymi oczekiwaniami klienta. Przekazanie oferty Inwestorowi. Akceptacja i spisanie umowy.
-Uzyskanie skróconego wypisu oraz wyrysu z ewidencji gruntów oraz uzyskanie mapy zasadniczej.
-
Wykonanie wstępnej koncepcji urbanistycznej lub koncepcji architektonicznej.
-Złożenie wniosków oraz uzyskanie wstępnych warunków od dysponentów mediów (MPWiK, ZIKiT, MPEC, ENION)
-Wykonanie załączników graficznych do wniosku oraz złożenie kompletnego wniosku o decyzje WZiZT (tylko w przypadku  braku miejscowego planu zagospodarowanie przestrzennego - MPZP)
-
Monitorowanie zapisów (zapoznanie się z projektem decyzji) i uzyskanie ostatecznej decyzji WZIZT (kilka miesięcy procedowania)
-Uzyskanie wypisu z Planu Miejscowego ( w przypadku jego występowania, do sprawdzenia w urzędzie gminy lub na gminnych serwisach www)
-Ewentualne uzyskanie decyzji o wyłączeniu gruntów z produkcji rolnej (ewentualnie, dla gruntów rolnych kategorii I-III)
-Sprawdzenie koncepcji architektonicznej w stosunku do wymagań uzyskanej decyzji WZ (w zakresie koncepcji:  rzuty, wizualizacje i opis).
-Wprowadzenie ewentualnych uwag Inwestorskich do koncepcji architektonicznej.  

-Złożenie wniosków o warunki techniczne do dysponentów (ZIKiT, MPEC, ENION) oraz uzyskanie warunków technicznych dostwy mediów.
-Złożenie projektu do uzgodnienia u lokalnych dysponentów mediów
-Ewentualne u
zyskanie oświadczenia o przyłączeniu do dróg lądowych z  ZIKiT
-Złożenie wniosku i uzyskanie opini ZUDP (ZKUPSUT)
-
Wykonanie zawartości projektu budowlanego (zgodnie z wymaganimi prawa budowalnego)
-Wprowadzenie ewentualnych dodatkowych uwag Inwestorskich
-Uzyskanie projektów budowlanych branżowych (konstrukcja, wod-kan, inst. elektryczne, ewentualne instal. słaboprądowe, ewentualne drogi). Koordynacja międzybranżowa
-
Opracowanie projektu budowlanego branży architektonicznej (rzuty, elewacje, przekroje, zagospodarowanie , opis itp.)
-Złożenie wniosku o pozwolenia na budowę w lokalnym Wydziale Architektury
-Uzupełnianie braków formalnych i projekotwych w trakcie trwania postępowania w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na budowe
-
Uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwolenia na budowę.

-Zlecenie opracowania projektów wykonawczych projektantom branżowym (konstrukcja, wod-kan, inst. elektryczne, instal. słaboprądowe, drogi). Koordynacja międzybranżowa  i uzyskanie projektów branżowych
-Wykonanie projektu wykonawczego  branży architektonicznej (rzuty, przekroje, elewacje, zagospodarowanie, zestawienia i detale)
-Ewentualne wizyty na budowie i wykonywanie nadzorów autorski
-Zakończenie budowy

 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego