Wiatrołap - Projekty małych domów jednorodzinnych

Szukaj
Idź do spisu treści

Menu główne:

Wiatrołap

Artykuly i linki > Artykuły tematyczne > Porady projektowe

       Wiatrołapy, przedsionki oraz sienie wejściowe, mimo iż czasem małe, ciasne, zlokalizowane tuż za drzwiami wejściowymi naszego domu, mają do spełnienia ważną rolę w prawidłowym jego funkcjonowaniu. Szczególnie niezbędne są one w naszej strefie klimatycznej jako „bufor izolujący” wnętrze domu przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi, takimi jak temperatura, wiatr czy deszcz. Poza rolą komunikacyjną przedsionki wejściowe spełniają jeszcze inne funkcje, pozwalając na zrzucenie odzieży wierzchniej i obuwia oraz na krótkotrwałe magazynowanie sprzętów typu: rowery, wózki, parasole itp.. Poza tym przedsionek „ugosci” listonosza, inkasenta lub inne mniej pożądane osoby, zaspokajając potrzebę intymności mieszkańców.
Jednym słowem – dobrze zaprojektowane przedsionki pomogą w utrzymaniu ciepła, czystości oraz usprawnią użytkowanie domu, a kilka uwag projektowo-aranżacyjnych pozwoli Państwu na prawidłowe zaplanowanie tego pomieszczenia.

Definiujac używane do dziś pojecia:
Przedsionek – z definicji to pomieszczenie przejściowe o niewielkiej powierzchni między wejściem a właściwym wnętrzem, np. holem, izolujące cieplnie i przeciwdźwiękowo główne pomieszczenia.
Sień – pomieszczenie komunikacyjne, wykorzystywane niekiedy do celów gospodarczych, usytuowane między głównym wejściem lub przedsionkiem a dalszymi pomieszczeniami budynku, klatką schodową lub korytarzem
Wiatrołap – współczesna nazwa, podkreślająca charakter izolacyjny pomieszczenia.

Prawo budowlane mówi:
§ 63.”Wejścia z zewnątrz do budynku i pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi należy chronić przed nadmiernym dopływem chłodnego powietrza przez zastosowanie przedsionka, kurtyny powietrznej lub innych rozwiązań nieutrudniających ruchu. Wymagania te nie dotyczą wejść nieprzewidzianych do stałego użytkowania.”

Funkcja zasadnicza i funkcje towarzyszące:
Przedsionek jako bufor termiczny domu nabiera szczególnego znaczenia w miesiącach chłodnych, a przede wszystkim w zimie, gdy temperatura na zewnątrz dochodzi do około -20C a w domu chcemy utrzymać temperaturę +20C. W związku z tym dobrze zaprojektowany przedsionek pozwala nam oszczędzać energię oraz umożliwia utrzymanie wewnątrz stabilnej temperatury ograniczając napływ zimnego powietrza, a co za tym idzie – ucieczkę ciepła z domu. Dopuszczalna jest sytuacja gdy wiatrołap jest pomieszczeniem ogrzewanym, w którym temepratura jest o parę stopni niższa niż w pozostałych strefach domu.

Uwagi projektowe, podział i powierzchnia użytkowa:
Wiatrołapy powinny być obszerne, umożliwiając swobodne poruszanie się oraz korzystanie z uposażenia (umeblowania) pomieszczenia. Warto zwrócić także uwagę na kwestię chwilowego przebywania dwóch osób w przedsionku, który poprawnie zaprojektowany, pozwoli im na swobodne (bezkolizyjne) wyminięcie się. Na formę i kształt wiatrołapu wpływa także kwestia kierunku otwierania drzwi wejściowych.

Podział ze względu na wielkość:
Powierzchnia użytkowa przedsionków waha sie od 2m² przy domach o małej powierzchni uzytkowej do 7m² a nawet 8m² przy większych rezydencjach. Kryteria przestrzenno-funkcjonalne naszego domu warunkują formę i wielkość wiatrołapów, w związku z czym mogą one mieć różne wielkości i kształty.
W niewielkich domach wiatrołap o powierzchni minimalnej może w zupełności zaspokoić nasze potrzeby .Małe przedsionki zaspakajają tylko funkcję podstawową tj. ochrony przed stratami temperatury wnętrza domu. W wiekszych przedsionkach funkcja ta może zostać wzbogacona o szafe, wnękę gospodarczą lub składzik na rowery, wózki itp.

Częstą koniecznością w przyjętym ukladzie funkcjonalnym domu jest lokalizowanie w obrębie przedsionka wejść do pomieszczeń towarzyszących np. do pomieszczenia gospodarczego lub garażu. W wielu wypadkach tego typu rozwiązania ułatwiają życie domownikom. Jest to dopuszczalna procedura, jednakże tego typu zabiegi odbierają mozliwość wzbogacenia przedsionka o szafę lub schowek gospodarczy zabierając cenną przestrzeń w już i tak małym z natury swojej pomieszczeniu

W związku z tym, przedsionki można podzielić ze względu na kwestię łączenia z innymi pomieszczeniami na :
Przedsionki połączone z pomieszczeniami gospodarczymi – takie rozwiązanie ma wiele zalet, np: ograniczenia strefy znacznego zabrudzenia domu, gdy w pomieszczeniu gospodarczym przechowujemy narzędzia ogrodnicze lub inne elementy często wykorzystywane w pracach w ogrodzie.
Przedsionki połączone z garażem – zapobiegają przedostawaniu sie zapachu spalin do części mieszkalnej domu. W takim wypadku drzwi do garażu powinny być na tyle szczelne, aby uniemożliwić przenikanie z garażu spalin i oparów paliwa. Drzwi do garażu powinny mieć odporność ogniową 30 minut.
Przedsionki połączone z gabinetami – stosowane często w wypadkach prowadzenia w obrębie domu działalności usługowej. W takich wypadkach już obszerniejszy przedsionek może spełniać rolę małej poczekalni przeznaczonej dla potencjalnych klientów.
                         


W związku z małą „przestrzenią swobodnego manewru” niewielkie przedsionki
spełniają tylko podstawowa funkcję – ochrony termicznej wnętrza domu.
                

                       
          
                                              I

Większe przedsionki umożliwijają wykreowanie niezbędnej „przestrzeni manewrowej”, która
pomoże w wygodnym korzystaniu z bogatszego uposażenia pomieszczenia w szafy,
schowki, wnęki gospodarcze itp. Niektóre rodzaje przedsionków poza typowym cechami,
mieszczą w swoim obrysie wejscia do pomieszczeń gospodarczych, garaży a nawet
gabinetów.
                            

                                    

Warto doświetlić przedsionek światłem dziennym:
W polskim prawie budowlanym nie jest wymagane doświetlenie wiatrołapu, jakkolwiek warto pomyśleć o niewielkim doświetleniu światłem dziennym, które pomogłoby w bezpieczniejszym użytkowaniu pomieszczenia i zapewniałoby komfort naturalnego oświetlenia. Najczęstszymi sposobami doświetleń przedsionków jest lokalizowanie doświetlenia w obrębie drzwi wejściowych. Dopuszczalne jest lokalizowanie doświetlenia w postaci okien umieszczanych czasem nawet nad nadprożem drzwiowym lub w postaci ścianek z pustaków szklanych. Efekt wglądu z wnętrza domu (np z holu domowego) do środka przedsionka można uzyskać stosując lokalne prześwity w drzwiach wewnętrznych lub stosując transparentne ścianki wewnętrzne.


           
Pamiętajmy o możliwości zapewnienia lokalnego doświetlenia przedsionków
światłem dziennym. Przydatny będzie także wgląd do wnętrza przedsionka


Jakie drzwi wejściowe? :
Według prawa budowlanego drzwi wejściowe powinny mieć szerokość w świetle minimum 0,90m. W przypadku drzwi zewnętrznych dwuskrzydłowych szerokość skrzydła głównego nie może być mniejsza niż 0,90m.
Minimalna szerokość drzwi wewnętrznych (np. do pomieszczenia gospodarczego lub garażu) powinna wynosić 0,80m. Drzwi prowadzące do mieszkalnej części domu mogą być zarówno rozwieralne jak i przesuwne.
Wysokość progu nie może przekraczać 2 cm. Kierunek otwierania skrzydła drzwiowego powinnien być uwarunkowany kwestią swobodnego dostepu do szafy (drzwi lewo- lub prawostronnie otwierane)
Przed zakupem drzwi warto zatem zastanowić sie, czy drzwi wejściowe miałyby mieć świetlik, co zapewniłoby lokalne doświetlenie przedsionka światłem dziennym, a także czy chcemy zapewnić wgląd do przedsionka poprzez częściowe przeszklenie wewnętrznych drzwi wiatrołapu.

Wyposażenie
Z racji swojego przeznaczenia wiatrołap powinien być uposażony w wieszaki, szafy, półki, czasem zasuwane wnęki gospodarcze odporne na wode lub zabezpieczone antywilgociowo. Wskazane jest, aby ewentualne umeblowanie posiadało dobrą wentylację. Jeżeli w pomieszczeniu panuje znacznie niższa temperatura lub przedsionek nie jest ogrzewany, nie zaleca się umieszczania szaf na ubrania. Charakter pomieszczenia związany jest z dużą wilgotnością, w związku z czym należy przewidzieć odpowiednią łatwozmywalną nawierzchnię podłogi (np. antyposlizgowe płytki ceramiczne).
W obrębie wiatrołapów można lokalizować tablicę rozdzielającą i przyłącze alarmu. Często montuje sie także wizjer i skrzynkę na listy na drzwiach wejściowych. Należy pamiętać, że ze względów funkcjonalnych konieczne jest umieszczanie tych elementów na wyskości nie mniejszej niż 120 cm.
Warto sobie uzmysłowić, iż kwestia doboru mebli oraz uposażenia może wzmocnić domowy charakter pomieszczenia. Warto więc zadać sobie pytanie czy przedsionek w naszym domu ma być gospodarczym składzikiem czy częścią strefy mieszkalnej o charakterze bardziej reprezentacyjnym.

Według prawa budowlanego w naszej strefie klimatycznej konieczne jest uwzględnienie wiatrołapu w obrębie domu jednorodzinnego. Ale nie tylko powyższa konieczność prawna przemawia za praktycznością i przydatnoscią tego pomieszczenia. Użytkowa niezbędność przedsionka w domu pozwala na wysnucie tezy, iż: pominięcie go w procesie realizacyjnym jest dużym błędem, który nie tylko podniesie koszty ogrzewania ale także utrudni wygodne użytkowanie domu.

arch. Tomasz Szubelak

Zobacz publikacje artykuł na łamach czasopisma branżowego:

Zobacz artykuł także na stronie www idealnego domu

 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego